Vår Policy

  • Du som ny kund eller om du inte har varit på kliniken de senaste 6 månaderna, måste komma på en konsultation minst 48 timmar innan behandling
  • Vi är legitimerade och uppfyller de kompetenskrav som lagen (2021:363) kräver
  • Vi innehar ansvarsförsäkring och patientskadeförsäkring
  • CareClinic använder endast högkvalitativa och av Läkemedelsverket godkända produkter
  • Dokumentation och journalföring följer Socialstyrelsens regler för journalföring
  • Fotodokumentation sker före varje behandling
  • Vi fortbildar oss regelbundet för att ta del av nya tekniker och studier
  • Vi har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsen för legitimerad personal
  • Vi behandlar ej personer under 18 år
  • Vi behandlar ej gravida eller ammande