Botoxbehandling

Botoxbehandling med Vistabel®

Botoxbehandling med Vistabel® blockerar nervimpulsen till muskeln i området som behandlas och muskeln försvagas tillfälligt. Känseln påverkas inte och du kommer att ha kvar mimiken i ansiktet för ett mjukt och naturligt resultat. Effekten av Botox börjar märkas efter cirka en vecka. Efter två till tre veckor har man full effekt som sitter i ca fyra månader. Effekten avtar sedan succesivt.

Ett återbesök görs alltid efter 2-3 veckor med förstagångskunder för att kontrollera effekten. Eventuellt görs då en mindre korrigering som ingår i priset.
Botox är en säker och effektiv metod och det finns tusentals studier om ämnet.

Botox/glabella

Pannrynkor

Före

Efter

Pannrynkor

Före

Efter

Råd före och efter behandling

För att minimera risken för blånader efter behandlingen med Juvéderm/Botox, ska du undvika preparat av acetylsalisylsyra som exempelvis Treo och Magnesyl, NSAID-preparat som Ibumetin, Ipren och Voltaren eller kosttillskott Omega 3 någon vecka före behandlingen.

Smink & fysisk aktivitet

Efter behandlingen rekommenderas inte att använda smink eller utföra kraftig fysisk aktivitet de närmsta 12 timmarna.
Vi avråder också från solning och bastubad de följande två veckorna efter behandling