Konsultation för Estetisk Behandling

Den lilla kliniken med det stora engagemanget för varje kund.

Den 1 juli 2021 trädde nya regler och en ny lag (2021:363) om Estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

För Er kunder innebär detta UTÖVER vår tidigare policy att;
– Du som ny kund (eller om du inte varit på kliniken på 6 månader) måste boka en tid för konsultation minst 48 timmar innan behandling.

Konsultation

för Botox och filler-behandlingar

Välkommen! Alla behandlingar börjar med en konsultation i lugn, diskret och rofylld miljö. Tystnadsplikt.

Vi går tillsammans igenom vad du vill behandla, dina personliga förutsättningar och vilka förväntningar du har på resultatet.

Digital konsultation/telefontid minst 48 timmar innan behandling – kostnadsfritt.
Fysiskt konsultationsbesök på kliniken minst 48 timmar innan behandling 500 kr –  Avdrages vid eventuell behandling.

Behandling

Därefter får du information om vad som kan behandlas med fillers eller Botox Vistabel® samt hur behandlingen går till. Du får också information om risker och biverkningar. Vi finns till för dig både före och efter behandling.

Du får också ett prisförslag på din behandling. Efter konsultationen ska du som kund i lugn och ro fundera på den information du fått och om du vill boka tid för behandling.

Oavsett vad du väljer så dras alltid kostnaden för konsultationen av priset vid ev behandling, men du är alltid välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle om du är tveksam.

 

Behandlingsplan

Du får en personlig behandlingsplan för ditt ansikte och ett eget Beautypassport där du kan se vilken produkt som använts, hur mycket  och vilket område som behandlats.

Detta för att du lättare ska ha en överblick över dina behandlingar.

 

 

Den som ska genomgå en estetisk injektionsbehandling ska på en konsultation informeras om följande

 

  • Vilka andra beprövade och likvärdiga metoder som finns
  • Kostnader för vald behandling (minskat med kostnaden för konsultationen)
  • Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet
  • Vilken patientförsäkring som tecknats av verksamheten
  • Eventuella behov av förnyad  behandling/Åtgärd
  • Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer vid behandling
  • De substanser och läkemedel som används
  • Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
  • Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada
  • Att verksamheten är anmäld till IVO