Välkommen till CareClinic i Kalmar

Den lilla kliniken med det stora engagemanget för varje kund.

Corona-pandemin och CareClinic!

Då jag arbetar ensam på min klinik kommer jag att fortsätta ta emot HELT friska kunder utan NÅGRA sjukdomssymptom. 
Jag arbetar med visir och munskydd.
En fördel att inte ha väntrum i dessa tider men det kommer att lämnas mer utrymme mellan kunder. På grund av detta kommer jag inte kunna ta emot lika många så boka i god tid.

Vänligen Helena

CareClinics nyckelord är Naturligt

​Vi strävar inte efter att trolla fram mirakulös föryngring utan vill lyfta fram det som man trivs med i sitt utseende och tona ner det som känns mindre välkommet.
När det yttre och det inre är i harmoni kan det leda till ökat välbefinnande.

Estetiska injektionsrådets mål är att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbranch för alla.

Som certifierad behandlare följer jag det etiska kontrakt som rådet har upprättat och jag fortbildar mig regelbundet inom området estetisk injektionsbehandling.

CareClinic

Kaggensgatan 4
392 32 Kalmar
070-586 56 35
helena@careclinic.se