• Vi innehar ansvarsförsäkring och patientskadeförsäkring
  • CareClinic använder endast högkvalitativa och av Läkemedelsverket godkända produkter
  • Dokumentation och journalföring följer Socialstyrelsens regler för journalföring
  • Fotodokumentation sker före varje behandling
  • Vi fortbildar oss regelbundet för att ta del av nya tekniker och studier
  • Vi har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsen för legitimerad personal
  • Vi behandlar ej personer under 18 år
  • Vi behandlar ej gravida eller ammande

Vår policy

 

Kaggensgatan 4

392 32 Kalmar

070-586 56 35

CareClinic