Botoxbehandling

Användningsområden

Botulinum Toxin Type A är ett protein som kallas Botox och har används som läkemedel i över 20 år. När man använder Botox inom estetiska behandlingar heter det bl. a. Vistabel® och man använder ytterst små doser jämfört med sjukvården.

Vistabel är godkänt av Socialstyrelsen och får bara injeceras av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

En mycket liten dos Vistabel® injeceras med en tunn nål i huden för att minimera mimiska rynkor i ansiktet. Det vill säga rynkor och veck som uppstår när man spänner viss muskulatur i ansiktet.

– Glabella så kallad ”arga rynkan” mellan ögonbrynen

– Horisontella pannrynkor

– Kråksparkar

Botoxbehandling med Vistabel® blockerar nervimpulsen till muskeln i området som behandlas och muskeln försvagas tillfälligt. Känseln påverkas inte och du kommer att ha kvar mimiken i ansiktet för ett mjukt och naturligt resultat.

Effekten av Botox börjar märkas efter cirka en vecka. Efter två till tre veckor har man full effekt som sitter i ca fyra månader. Effekten avtar sedan succesivt.

Ett återbesök görs alltid efter 2-3 veckor  med förstagångskunder för att kontrollera effekten. Eventuellt görs då en mindre korrigering som ingår i priset.

Botox är en säker och effektiv metod och det finns tusentals studier om ämnet.

Botox/glabella: Före

Efter

CareClinic Kalmar Pannrynkor före
CareClinic Kalmar Pannrynkor efter

Pannrynkor: Före

Efter

Fler före-efter bilder, klicka här!

Alla bilder är egna, tagna på behandlade kunder.

För att minimera risken för blånader efter behandlingen med Juvéderm/Botox, ska du undvika preparat av acetylsalisylsyra som exempelvis Treo och Magnesyl, NSAID-preparat som Ibumetin, Ipren och Voltaren eller kosttillskott Omega 3 någon vecka före behandlingen.

Efter behandlingen rekommenderas inte att använda smink eller utföra kraftig fysisk aktivitet de närmsta 12 timmarna.

Vi avråder också från solning och bastubad de följande två veckorna efter behandling

 

Kaggensgatan 4

392 32 Kalmar

070-586 56 35

CareClinic