Botox/glabella: Före

Efter

Botox/pannrynkor: Före

Efter

Glabella: Före - efter

Glabella: Före

Efter

CareClinic Kalmar Glabella före
CareClinic Kalmar Glabella efter
CareClinic Kalmar Pannrynkor före
CareClinic Kalmar Pannrynkor efter

Glabella: Före

Efter

Pannrynkor: Före

Efter

CareClinic Kalmar Glabella före
CareClinic Kalmar Glabella efter
CareClinic Kalmar Pannrynkor före
CareClinic Kalmar Pannrynkor efter

Glabella: Före

Efter

Pannrynkor: Före

Efter

CareClinic Kalmar Glabella före
CareClinic Kalmar Glabella efter 2 veckor
CareClinic Kalmar Glabella efter 4 veckor

Glabell före

Efter 2 veckor

Efter 4 veckor

 

Kaggensgatan 4

392 32 Kalmar

070-586 56 35

CareClinic